Výstava dětských prací pod širým nebem - zveme vás

Milí rodiče, děti a přátelé naší mateřinky,

zveme Vás na netradiční výstavu dětských prací pod širým nebem.

Lesní park Hrabovjanka - plánujeme polodenní výlety

Vážení rodiče,

celá naše mateřská škola se vydá na polodenní výlet do nedalekého lesního parku Hrabovjanka.

Akce v mateřské škole

Vážení rodiče, pro děti jsme do konce školního roku, připravili celou řadu zajímavých aktivit.

Informace k provozu mateřské školy od 10.5.2021

Vážení rodiče, sdílíme informace k provozu škol a školských zařízení, od 10. května 2021, které byly vydány na základě jednání vlády ČR ze dne 3. května 2021:

Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem

Naše mateřská škola se zapojila do celorepublikového projektu "Celé Česko čte dětem". Od září se děti a rodiče mohou těšit na mnoho zajímavých aktivit, spojených s pravidelným předčítáním.

Testujeme bezpečně

Nahlédněte společně s námi na průběh testování... Naše mateřská škola realizuje pravidelné testování v prostorách tzv."testovacích tříd". Dodržujeme pravidlo 3 R:  rozestupy, roušky (respirátory), mytí rukou.Pedagogičtí pracovníci používají ochranu úst i nosu, štíty a ochranné rukavice.

Celodenní výlet do ZOO

Vážení rodiče,

naše mateřská škola se v týdnu od 3.5. 2021 - 7.5. 2021, zapojí do celostátního projektu Státního zdravotního ústavu - kampaně ke Světovému dni hygieny rukou.

Provoz mateřské školy od 3.5. do 7.5.2021

Vážení rodiče, sdílíme informaci o provozu mateřské školy, v období 3.5. - 7.5.2021.

Důležitá informace pro rodiče dětí

Vážení rodiče,

dovolujeme si upozornit, že pokud žádáte o odklad školní docházky Vašeho dítěte, máte  i přes to, povinnost účastnit se zápisu do 1. třídy, na Vámi vybrané základní škole. V rámci tohoto zápisu žádáte o odklad školní docházky, který dokládáte vyšetřením školní zralosti, ze školského poradenského zařízení - v případě dětí z běžných tříd. U dětí ze speciálních tříd se dokládá doporučení ze speciálně - pedagogického centra.

Týden u Motýlků, ve znamení planety Země

Celosvětový svátek, věnovaný naší planetě Zemi - Den Země, připadá každý rok na 22. duben.

Týden u Žabiček

Milí rodiče, i přes vládní omezení, se kterými se v mateřské škole setkáváme, připravujeme pro děti podnětné a zajímavé aktivity.

Informace k provozu mateřské školy od 26. 4. 2021

Vážení rodiče, sdílíme informace, týkající se provozu mateřské školy od pondělí 26.4. 2021, do pátku  30.4. 2021.

Upozornění pro rodiče dětí - odklad školní docházky

Vážení rodiče, opětovně si Vás dovolujeme upozornit, že zákonný zástupce, který požaduje u dítěte zajištění místa v mateřské škole, od září 2021, má povinnost doložit mateřské škole doklad o odkladu školní docházky, vydané školským poradenským zařízením, konkrétně pedagogicko - psychologickou poradnou.

Aktivity v mateřské škole

Vážení rodiče, vzhledem k nejistému vývoji epidemické situace a nařízením vlády, jsme se rozhodli do konce měsíce června zrušit všechny, plánované aktivity, jako jsou divadla, focení apod.

Informace k čerpání ošetřovného

Vážení rodiče, zveřejňujeme informace, týkající se čerpání ošetřovného, na nezletilé děti.

Provoz mateřské školy od 12.4.2021

Vážení rodiče, sdělujeme informace k provozu mateřské školy od pondělí 12.4.2021. Provoz mateřské školy, bude významně ovlivněn požadavky, vyplývajícími z nařízení MZ:

Informace k testování dětí

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo 06. 04. 2021 mimořádné opatření, na základě, kterého bude od 12.4.2021 povinné testování ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu testování a souvislých opatřeních vydalo metodiku, která je přístupná na stránkách https://testovani.edu.cz/. Z těchto dokumentů je mimo jiné zřejmé, že:

Režim znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,

zveřejňujeme aktuální informace o případném návratu dětí do mateřské školy.

Jarní inspirace pro rodiče dětí III.

Vážení rodiče, milé děti,

pokračujeme v minisérii jarního tvoření. Další příspěvek pro Vás připravila paní učitelka Lenka Peterková.

Informace k přerušení provozu mateřské školy po 28. 3. 2021

Vážení rodiče,

i nadále pokračuje přerušení provozu mateřské školy.

Další informace budou zveřejněny do 12. 4. 2021.

Děkujeme

Přerušení provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen 2021

Vážení rodiče,

s časovým předstihem si Vás dovolujeme informovat, že v termínu 24. 7. - 30. 8. 2021 bude zcela přerušen provoz mateřské školy.

Informace MŠMT k provozu škol od 21. 3. do 28. 3. 2021

Vážení rodiče,

zveřejňujeme aktuální důležité Informace MŠMT k provozu škol od 21. 3. do 28. 3. 2021.

Jarní inspirace pro rodiče dětí II.

Vážení rodiče,

paní učitelky a asistentky pedagoga pro Vás připravily náměty s jarní tematikou.

Uzavření MŠ pokračuje

Vážení rodiče,

i nadále pokračuje uzavření mateřských škol a základních škol.

Povinná školní docházka - odklad

Vážení rodiče,

plní-li Vaše dítě povinné předškolní vzdělávání, upozorňujeme Vás, že následná povinná školní docházka, začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky.

Informace k uzavření mateřské školy a čerpání ošetřovného na děti do 10 let

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

Aktuální informace k uzavření mateřských škol

Vážení rodiče,

průběžně sledujeme dění okolo záměru Vlády České republiky uzavřít mateřské školy.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - roušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Minsterstvo zdravotnictví vydalo dne 22.února 2021 mimořádné opatření, které je účinné od 25.února 2021 a platné do odvolání.

Netradiční výtvarné techniky

Paní učitelky ze třídy Motýlci vymyslely krásnou výtvarnou činnost pro děti ze tříd Motýlci a Berušky.

Školka v řádném provozu od 15. 2. 2021

Vážení rodiče,

mateřská škola bude opět v řádném provozu od pondělí 15. 2. 2021.

Informace o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,

na základě usnesení č. 3312/RMObM-JIH/1822/27 ze dne 21. 9. 2020 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bylo na základě projednání rozhodnuto o přerušení provozu MŠ Mjr. Nováka 30, a to ve dnech 3. 2. 2021 – 12. 2. 2021.

Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že v souladu s doporučením Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jsme nuceni z důvodu vysokého počtu dětí i zaměstnanců školy s akutními respiračními onemocněními uzavřít od středy 3. 2. 2021 do pátku 12. 2. 2021 (včetně) mateřskou školu.

Práce školní asistentky v naší mateřské škole

Mateřská škola realizuje projekt Šablony II. Díky tomuto projektu v našem zařízení působí školní asistentka.

Logopedická třída - volná místa pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v následujícím školním roce 2021/2022 Vám nabízíme volnou kapacitu v naší logopedické třídě.

Nové smyslové pomůcky

V lednu 2021 jsme rozšířili naše didaktické pomůcky o smyslový materiál Montessori, se kterým v rámci individuální činnosti budou pracovat naši asistenti pedagoga a školní asistentka.

Slučování tříd a rozpisy

Vážení rodiče, z důvodu zvyšování počtu nemocných zaměstnanců školy či jejich umístění do karantény může dojít ke slučování tříd nebo rozmístění dětí do jiných než kmenových tříd.

Desatero k provozu mateřské školy v otázkách a odpovědích

Vážení rodiče, vzhledem k výrazně se zhoršující epidemické situaci v Moravskoslezském kraji Vás žádáme, abyste věnovali pozornost následujícím sdělením.

Rozdíl mezi školní zralostí a školní připraveností

Vážení rodiče, aktualizovali jsme stránku Materiály pro rodiče dětí.