Distanční vzdělávání v MŠ

Vážení rodiče,

v návaznosti na opatření Vlády České republiky si Vás dovolujeme informovat, že v rámci realizace povinného předškolního vzdělávání vzniká povinnost zákonných zástupců dětí být součinní při distanční formě vzdělávání. Ta se týká všech dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Naše mateřská škola nebude realizovat distanční vzdělávání on-line formou. Rozhodli jsme se zvolit cestu metodické podpory rodičů. Můžete využít Materiál pro distanční vzdělávání. Obsahuje nápady a aktivity, které s dětmi můžete realizovat v domácích podmínkách, a to bez nákupu drahých pomůcek.

Využít můžete také materiály, které jsou k dispozici na stránce Materiály pro rodiče dětí.

V případě dotazů se kdykoliv e-mailem obracejte na Mgr. Lenku Poláškovou, zástupkyni pro předškolní vzdělávání (lenka.polaskova@zslukasove.cz).

Zároveň doplňujeme informaci, že vzhledem k této nesnadné situaci jsme se rozhodli podpořit předškolní přípravu dětí a jejich usnadnění přechodu z MŠ do ZŠ.

V měsících květnu a červnu 2021 budeme mimořádně realizovat kroužek "Předškoláček". Kroužek bude realizován zdarma. Primárním cílem bude důraz na individuální předškolní přípravu. O organizaci kroužku Vás budeme informovat v  dubnu 2021.

Prohlédněte si Materiály pro distanční vzdělávání.