Zahradní piknik s pasováním předškoláčků

Slavnostním pasováním předškoláků na školáky se ve středu 20. června 2018 loučily se svou mateřskou školou na dvě desítky dětí, které od září začnou navštěvovat základní školu.

Kromě stuhy, kterou je pasoval Ing. Adam Rykala, radní našeho městského obvodu, na ně čekaly také sladkosti, které připravila škola s maminkami dětí. Účastníci Zahradního pikniku mohli během odpoledne také zhlédnout agility vystoupení, posedět na dekách pod korunami stromů nebo si opéct na špekáčky.

Výlet na Bílou v Beskydech

„Ať žijí pohádky!“ byl název programu, kterého se zúčastnily naše děti v pondělí 18. června 2018 v Dětském letním parku na Bílé.

Zahradní piknik - pozvánka

Vážení rodiče, milé děti,

zveme Vás na Zahradní piknik spojený s pasování předškoláčků.

Akci jsme pro Vás připravili na středu 20. června 2018.

Prohlédněte si pozvánku.

Výlet třídy U Krtečka v Poodří

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 jsme se s našimi dětmi vydali na tematicky zaměřený výlet do Poodří, konkrétně k řece Odře a Polaneckým rybníkům.

Děti se seznámily s přírodou v okolí vodních toků a vodních ploch, pozorovaly živočichy a rostliny, pochopily rozdíl mezi vodou stojatou v rybnících a vodou tekoucí v řece.

Na břehu řeky Odry si děti nasbíraly kamínky k výtvarnému tvoření a procvičily si házení do dálky - snažily se přehodit kamenem řeku.

U rybníků děti v dálce pozorovaly labuť sedící na hnízdě, kachny s mláďaty, potápky, volavku. Na hladině rybníka plavala užovka a nad rybníkem se proháněli racci. Chlebem doneseným z domova děti krmily labutího samce, páreček labutí a kachny s mláďaty.

Při zpáteční cestě děti pozorovaly čapí rodinku s mláďaty na hnízdě ve Staré Bělé na křižovatce, kde čápi hnízdí na sloupu el. vedení.

Výlet jsme si velmi užili. Počasí nám přálo, děti byly velmi zvídavé a lačné po zážitcích. Každý nový poznatek, nový vjem či zkušenost s nadšením komentovaly. A ani jim nevadilo, že kus cesty musely šlapat po svých.

Pro velké nadšení si výlet určitě zopakujeme. Musíme se přece přesvědčit, kolik se labutím rodičům vylíhlo mláďátek.

Mgr. Šárka Tomášková

Prohlédněte si fotografie.

Za včeličkami do Rožnova

Jak Valaši chovali včely - to byl název výchovně vzdělávacího programu v Rožnovském skanzenu, kterého se v úterý 5. června 2018 zúčastnili předškoláci ze tříd Budulínek a Bob a Bobek.

V rámci pořadu věnovaného včelařství se děti dozvěděly zajímavé informace o starších i současných způsobech chovu včel, o neobyčejném životě včelího společenstva a jeho přínosu pro život našich předků.

Ve staré škole si pro nás pan učitel připravil obrázkové čtení, včeličky jsme si prohlédli i pod mikroskopy. Na svačinu jsme pak dostali šálek lipového čaje a chléb s máslem a medem. Nejvíce se dětem líbilo v praktické dílně. Tady si děti vyzkoušely, co obnášela práce dřívějších perníkářů a voskařů, kteří by své řemeslo bez včelích produktů nemohli provozovat. Vlastnoruční výrobky potěšily nejvíce – barevným voskem zdobené svíčky a perníčky z žitného těsta, vytlačované ze starých dřevěných formiček.

Medový den si děti náramně užily a rodiče byli hned u autobusu odměněni medovými pusinkami od svých nejmilejších.

Prohlédněte si fotografie.

Třídní schůzky nově zapsaných dětí

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky nově zapsaných dětí pro následující školní rok 2018/2019.

Třídní schůzky se uskuteční v úterý 12. června 2018 od 15 hodin ve třídě U Krtečka.

Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

zveřejňujeme informace týkající se prázdninového provozu v naší MŠ a v MŠ A. Kučery:

Den dětí

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 bylo na zahradě naší školky hodně veselo.

Naši nejmenší tady slavili svůj svátek, letos poprvé „po indiánsku“. Děti si užily tvořivé a dobrodružné aktivity, které si pro ně připravily paní učitelky. Nechyběla jízda na poníkovi, střelba z  luku, indiánská kosmetika, výroba čelenek, hledaní drahokamů a zdolávání indiánských překážek.
Zajistit příjemné odpoledne pomohli osmáci ze ZŠ, kterým naši předškoláčci móóóc děkují...

Prohlédněte si fotografie.

Dětský den - sladké překvapení

K Dětskému dni dostaly děti v mateřské škole sladké překvapení...Stravné a školné - platby

Stravné a školné na měsíc srpen se platí v kanceláři vedoucí ŠJ pouze v hotovosti ve dnech 18. 6. - 19. 6. 2018 od 7.00 -12.30 hod. a 12.30 - 14.00 nebo po tel. domluvě na tel. čísle 602 246 346.