Krásné prázdniny

Přejeme všem dětem, rodičům i ostatním překrásné prázdniny plné dobrodružných zážitků, letní pohody a školákům úspěšný vstup do první třídy.