Důležitá informace pro rodiče dětí

Vážení rodiče,

dovolujeme si upozornit, že pokud žádáte o odklad školní docházky Vašeho dítěte, máte  i přes to, povinnost účastnit se zápisu do 1. třídy, na Vámi vybrané základní škole. V rámci tohoto zápisu žádáte o odklad školní docházky, který dokládáte vyšetřením školní zralosti, ze školského poradenského zařízení - v případě dětí z běžných tříd. U dětí ze speciálních tříd se dokládá doporučení ze speciálně - pedagogického centra.

Týden u Motýlků, ve znamení planety Země

Celosvětový svátek, věnovaný naší planetě Zemi - Den Země, připadá každý rok na 22. duben.

Týden u Žabiček

Milí rodiče, i přes vládní omezení, se kterými se v mateřské škole setkáváme, připravujeme pro děti podnětné a zajímavé aktivity.

Informace k provozu mateřské školy od 26. 4. 2021

Vážení rodiče, sdílíme informace, týkající se provozu mateřské školy od pondělí 26.4. 2021, do pátku  30.4. 2021.

Upozornění pro rodiče dětí - odklad školní docházky

Vážení rodiče, opětovně si Vás dovolujeme upozornit, že zákonný zástupce, který požaduje u dítěte zajištění místa v mateřské škole, od září 2021, má povinnost doložit mateřské škole doklad o odkladu školní docházky, vydané školským poradenským zařízením, konkrétně pedagogicko - psychologickou poradnou.

Aktivity v mateřské škole

Vážení rodiče, vzhledem k nejistému vývoji epidemické situace a nařízením vlády, jsme se rozhodli do konce měsíce června zrušit všechny, plánované aktivity, jako jsou divadla, focení apod.

Informace k čerpání ošetřovného

Vážení rodiče, zveřejňujeme informace, týkající se čerpání ošetřovného, na nezletilé děti.

Provoz mateřské školy od 12.4.2021

Vážení rodiče, sdělujeme informace k provozu mateřské školy od pondělí 12.4.2021. Provoz mateřské školy, bude významně ovlivněn požadavky, vyplývajícími z nařízení MZ:

Informace k testování dětí

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo 06. 04. 2021 mimořádné opatření, na základě, kterého bude od 12.4.2021 povinné testování ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu testování a souvislých opatřeních vydalo metodiku, která je přístupná na stránkách https://testovani.edu.cz/. Z těchto dokumentů je mimo jiné zřejmé, že:

Režim znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,

zveřejňujeme aktuální informace o případném návratu dětí do mateřské školy.

Jarní inspirace pro rodiče dětí III.

Vážení rodiče, milé děti,

pokračujeme v minisérii jarního tvoření. Další příspěvek pro Vás připravila paní učitelka Lenka Peterková.