Důležitá informace pro rodiče dětí

Vážení rodiče,

dovolujeme si upozornit, že pokud žádáte o odklad školní docházky Vašeho dítěte, máte  i přes to, povinnost účastnit se zápisu do 1. třídy, na Vámi vybrané základní škole. V rámci tohoto zápisu žádáte o odklad školní docházky, který dokládáte vyšetřením školní zralosti, ze školského poradenského zařízení - v případě dětí z běžných tříd. U dětí ze speciálních tříd se dokládá doporučení ze speciálně - pedagogického centra.

Kopie vyšetření ze školského poradenského zařízení (SPC, PPP), a vyjádření o odkladu školní docházky ze ZŠ, dokládáte v mateřské škole. Nejpozději do konce dubna 2021. Pokud vyšetření proběhne později, pak mateřskou školu pouze informujete, že pro Vaše dítě odklad školní docházky žádáte a potřebné doklady, doložíte později.

Mgr. Lenka Polášková