Buchty pro děti

Kolektiv kuchyně mateřské školy napekl v pátek 20. 11. 2020 dětem 200 povidlovo-makových buchet, po kterých se jen zaprášilo.

Vánoce v mateřské škole

Vážení rodiče,

přestože se nacházíme v náročném období, snažíme se pro děti v mateřské škole vytvářet zajímavé a podnětné aktivity.

Přerušení provozu mateřské školy v prosinci 2020

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že v prosinci 2020 dojde k přerušení provozu mateřské školy.

Organizace provozu MŠ a hygienická opatření

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o provozu a opatřeních spojených s prevencí šíření infekčních chorob.

Konzultace pro rodiče k postupu při zajištění logopedické péče pro dítě, návštěva školského poradenského zařízení (PPP, SPC), odklad školní zralosti dítěte

Vážení rodiče,

máte dotazy týkající se postupu při zajištění logopedické péče pro Vaše dítě?

Informace k realizaci kroužků, mimoškolních a výjezdových aktivit

Vážení rodiče,

z důvodů epidemické situace jsme nuceni do odvolání zrušit realizaci kroužků, mimoškolních aktivit, výjezdových a kulturních aktivit.