2. setkání rodičů s odborníkem

V rámci našeho projektu Šablony 2017-2019 Vás zveme na již 2. setkání rodičů s odborníkem - Mgr. Vladimírou Bienerovou z pedagogicko-psychologické poradny.

1. setkání rodičů s odborníkem

V rámci projektu „Šablony 2017 – 2019“ (registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004636) Vás zveme na setkání s ing. Marcelou Cackovou, lektorkou pro oblast školního stravování.