Zahradní piknik s pasováním předškoláčků

Slavnostním pasováním předškoláků na školáky se ve středu 20. června 2018 loučily se svou mateřskou školou na dvě desítky dětí, které od září začnou navštěvovat základní školu.

Kromě stuhy, kterou je pasoval Ing. Adam Rykala, radní našeho městského obvodu, na ně čekaly také sladkosti, které připravila škola s maminkami dětí. Účastníci Zahradního pikniku mohli během odpoledne také zhlédnout agility vystoupení, posedět na dekách pod korunami stromů nebo si opéct na špekáčky.

Prohlédněte si fotografie z této akce.

Další fotografie si můžete prohlédnout na webu Městského obvodu Ostrava-Jih.

Všichni účastníci akce vstupem vyjádřili souhlas s pořizováním a prezentací fotografických záznamů v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

 

Výlet na Bílou v Beskydech

„Ať žijí pohádky!“ byl název programu, kterého se zúčastnily naše děti v pondělí 18. června 2018 v Dětském letním parku na Bílé.

Děti se kouzelnou písničkou proměnily ve skřítky a plnily pohádkové úkoly. Po zdolání spousty překážek je čekalo pohádkové překvapení. Dětský letní park na Bílé je největší v Beskydech, s největším množstvím atrakcí. Výlety zde patří k nejvyhledávanějším a u dětí jednoznačně vedou. Děti se tady nenudí, a že je to pravda, můžete se přesvědčit v naší fotogalerii.


Zahradní piknik - pozvánka

Vážení rodiče, milé děti,

zveme Vás na Zahradní piknik spojený s pasování předškoláčků.

Akci jsme pro Vás připravili na středu 20. června 2018.

Prohlédněte si pozvánku.

Výlet třídy U Krtečka v Poodří

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 jsme se s našimi dětmi vydali na tematicky zaměřený výlet do Poodří, konkrétně k řece Odře a Polaneckým rybníkům.

Děti se seznámily s přírodou v okolí vodních toků a vodních ploch, pozorovaly živočichy a rostliny, pochopily rozdíl mezi vodou stojatou v rybnících a vodou tekoucí v řece.

Na břehu řeky Odry si děti nasbíraly kamínky k výtvarnému tvoření a procvičily si házení do dálky - snažily se přehodit kamenem řeku.

U rybníků děti v dálce pozorovaly labuť sedící na hnízdě, kachny s mláďaty, potápky, volavku. Na hladině rybníka plavala užovka a nad rybníkem se proháněli racci. Chlebem doneseným z domova děti krmily labutího samce, páreček labutí a kachny s mláďaty.

Při zpáteční cestě děti pozorovaly čapí rodinku s mláďaty na hnízdě ve Staré Bělé na křižovatce, kde čápi hnízdí na sloupu el. vedení.

Výlet jsme si velmi užili. Počasí nám přálo, děti byly velmi zvídavé a lačné po zážitcích. Každý nový poznatek, nový vjem či zkušenost s nadšením komentovaly. A ani jim nevadilo, že kus cesty musely šlapat po svých.

Pro velké nadšení si výlet určitě zopakujeme. Musíme se přece přesvědčit, kolik se labutím rodičům vylíhlo mláďátek.

Mgr. Šárka Tomášková

Prohlédněte si fotografie.