Informace k uzavření mateřské školy a čerpání ošetřovného na děti do 10 let

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

Aktuální informace k uzavření mateřských škol

Vážení rodiče,

průběžně sledujeme dění okolo záměru Vlády České republiky uzavřít mateřské školy.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - roušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Minsterstvo zdravotnictví vydalo dne 22.února 2021 mimořádné opatření, které je účinné od 25.února 2021 a platné do odvolání.

Netradiční výtvarné techniky

Paní učitelky ze třídy Motýlci vymyslely krásnou výtvarnou činnost pro děti ze tříd Motýlci a Berušky.

Školka v řádném provozu od 15. 2. 2021

Vážení rodiče,

mateřská škola bude opět v řádném provozu od pondělí 15. 2. 2021.

Informace o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,

na základě usnesení č. 3312/RMObM-JIH/1822/27 ze dne 21. 9. 2020 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bylo na základě projednání rozhodnuto o přerušení provozu MŠ Mjr. Nováka 30, a to ve dnech 3. 2. 2021 – 12. 2. 2021.

Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že v souladu s doporučením Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jsme nuceni z důvodu vysokého počtu dětí i zaměstnanců školy s akutními respiračními onemocněními uzavřít od středy 3. 2. 2021 do pátku 12. 2. 2021 (včetně) mateřskou školu.

Práce školní asistentky v naší mateřské škole

Mateřská škola realizuje projekt Šablony II. Díky tomuto projektu v našem zařízení působí školní asistentka.

Logopedická třída - volná místa pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v následujícím školním roce 2021/2022 Vám nabízíme volnou kapacitu v naší logopedické třídě.