Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - roušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Minsterstvo zdravotnictví vydalo dne 22.února 2021 mimořádné opatření, které je účinné od 25.února 2021 a platné do odvolání.

Všem osobám pohybujícím se v budově mateřské školy se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků (úst a nos), kterým je respirátor, nebo obdobný prostředek (FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska, nebo obdobný prostředek.

Povinnost se nevztahuje na děti v mateřské škole. Avšak na zaměstnance mateřské školy, zákonné zástupce dětí a osoby pověřené - zmocněné pro vyzvednutí dítěte v mateřské škole ANO.

Zároveň sděluji následující:
  • Vzhledem k závažnosti situace nebude mateřská škola přijímat děti, které mají projevy infekční chorob (rýma, kašel, zvracení, průjmy). Zvýšená teplota v tomto směru není směrodatná. Při projevech v době pobytu v mateřské škole budou neprodleně informováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě z kolektivu neprodleně vyzvednout.
  • Od 25. 2. 2021 do odvolání pozastavuji logopedickou péči dětí. Realizována bude pouze oblast logopedické prevence a dechová cvičení při pobytu venku, při kterých nejsou pedagogičtí pracovníci v blízkém kontaktu s dětmi.
  • Od 25. 2. 2021 do odvolání jsou pozastaveny všechny kulturní aktivity realizované externími společnostmi (např. divadla v MŠ).

O dalších nařízeních Vás budeme informovat.

Mgr. Lenka Polášková