Adaptace v mateřské škole

V naší mateřské škole dbáme na to, abychom co nejpřirozeněji zařadili dítě do nového prostředí.

Od zápisu do MŠ spolupracujeme s rodiči nově přijatých dětí. Mají možnost na základě domluvy navštívit prostředí mateřské školy, pobývat na zahradě mateřské školy a účastnit se aktivit v našem „Klubu pro rodiče batolat“, který se otevře v květnu a je organizován do konce června.

Pravidelnou návštěvu školní zahrady s dítětem doporučujeme. Poznání okolního prostředí a seznámení se s třídními učitelkami a provozními zaměstnanci a navázání přátelského vztahu pomáhá předcházet zbytečnému strachu z „prvního dne“.

Chcete-li svému dítěti usnadnit vstup do MŠ, dodržujte i doma určitý denní režim. Zaměřte se na hygienické a pracovní návyky. Dítě musí zvládnout udržovat čistotu, např. děvčátka po použití toalety používat toaletní papír. Kluci zvednout prkénko a trefit se do záchodu, také spláchnout, umývat a utírat si ruce. Samostatně jíst lžící, pít z hrnečku, samo si oblékat jednoduché části oblečení, používat papírový kapesník, zvládnout si nazout bačkory a boty. Zvykejte děti poznávat si své osobní věci a ukládat je na určené místo.

Doporučujeme děti zvykat na různé varianty potravin a jídla. Vhodné je nenabízet dítěti v domácích podmínkách pouze sladké varianty svačin, ale také například kousky ovoce (jablka, hrušky, banán), pečivo s máslem, pomazánkou (například Lučina jemně ochucená bylinkami, apod.), jogurt, tvaroh... Z hlediska teplých jídel polévku a hlavní jídlo s přílohou a komptoy či saláty. Děti mají bohužel opakovaně problémy s rozkousáním stravy, protože jsou zvyklé na stravu mixovanou.

Naučit děti konzumovat potraviny v různých variantách lze postupně, proto je nutné začít ještě před nástupem do mateřské školy.

Ukázka Nutričního doporučení MZ ke spotřebnímu koši - oběd (20 stravovacích dní), varianta pro MŠ:

Polévky:
 • Zeleninová: 12x
 • Luštěninová: 3x – 4x
 • Zařazování obilných závařek (jáhly, vločky, krupky, bulgur, kuskus): 4x
Hlavní jídlo:
 • Drůbež a králík (kuře, krůta, slepice, králík): 3x
 • Ryby: 2x – 3x
 • Bezmasé, nesladké jídlo (včetně luštěnin, pokud jsou bez masa): 4x
 • Sladké jídlo: 2x
 • Luštěniny: 1x – 2x
Přílohy:
 • Čerstvá zelenina: bez omezení
 • Tepelně upravená zelenina: 4x
Nápoje:
 • Denně nabízet neslazený čaj bez mléka
 • Pokud je čaj mléčný, měly by děti mít možnost i jiné alternativy nápoje bez mléka

Obsah vzdělávání v období adaptace je vzájemným poznáváním, seznamování se s novým prostředím, vytváření pravidel vzájemného soužití, vyladění skupin dětí pro společné sdílení zážitků ve školce a v přírodě. Zaměřujeme se na utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, na rozvoj sociálního cítění a na získávání povědomí o sounáležitosti s nejbližším okolím. Dalším pedagogickým záměrem je posilování vlastní identity a uvědomění si sociální role ve společenství dětí, vytváření prosociálních postojů dítěte jako základu pro jeho budoucí zdravé sebevědomí a psychickou pohodu. Zásadním je rozvoj sebeúcty a sebevědomí každého dítěte, posilování kompetencí ke spolupráci a schopnost tolerovat a přijmout druhé. Dílčím záměrem je seznámení dětí s učitelkami, s novými kamarády, s ostatními zaměstnanci školy, s prostředím třídy, školy, zahrady a jejím blízkým okolím.

Naším záměrem je také vést děti v prvním roce mateřské školy prioritně k upevňování správných návyků sebeobsluhy a hygieny, učení se dodržování bezpečnostních pravidel chování ve školce, na zahradě i v okolí (např. bezpečnost při pobytu v lese, bezpečnost chodce…). Podporujeme orientování se dětí v prostoru třídy – herní koutky, centra aktivit. Seznamujeme děti s tím, co všechno jim třída a zahrada nabízí. Pomáháme dětem získat povědomí o tom, kam co patří, a vedeme děti k zažití si pravidel, že po hraní vracíme hračky a věci na svá místa. Vedeme děti k uvědomění si svobodného rozhodování při výběru činností a hraček, ve spojení s určitým dílem zodpovědnosti, že si po nějakou dobu budu hrát s tím, co jsem si sám zvolil.

Mateřská škola není zařízením pečovatelské péče, je zařízením výchovy a vzdělávání, a proto je nutné, aby dítě již mělo určitou míru hygienických návyků a sebeobsluhy. Nemůžeme vyhovět rodičům dětí, kteří po nás žádají zajištění výměny dětských plen a pití z dudlíku.

 

Co děti v mateřské škole učíme?
 • Chovat se k ostatním tak, aby se chovali hezky i oni ke mně.
 • Umět půjčovat hračky kamarádům.
 • Hrát si tak, abych kamaráda vedle sebe nerušil/a.
 • Nepoužívat vulgární slova, pozdravit, rozloučit se.
 • Oslovovat děti jejich jmény.
 • Vědět, že to, co není moje, si nemohu přivlastnit.
 • Navzájem si pomáhat.
 • Umět uklízet hračky na svá místa.
 • Dodržovat základní hygienické návyky.
 • Umět naslouchat tomu, když někdo vypráví, hovoří.
 • Umět říci, co se mi nelíbí.
 • Mít úctu k dospělým osobám, přírodě a místě, kde žiju.
 • Důvěře k dospělým.

Co bychom rádi rodičům dětí sdělili?


Příchod dětí do mateřské školy je důležitý životní krok pro dítě i jejich rodiče. Proto se naše mateřská škola rozhodla pro co nejméně stresující začátek školního roku a nabízí dětem i jejich rodičům adaptační program.

Harmonogram adaptace

1. den

Seznámení s prostředím třídy a paní třídní učitelkou. Vše za doprovodu rodiče, pobyt ve školce max. 1 hodinu. Nejlépe v čase 7.30 – 8.30 nebo od 8.00 – 9.00 hod. Individuální zodpovězení dotazů ze strany rodičů pedagogem.

1. týden

Pobyt s dítětem ve třídě jen krátkou dobu, říci dítěti, že si chvíli pohraje a maminka např. nakoupí a přijde. Pobyt ve školce max. do 9.30 hod. Domluvit si s dítětem ranní rituál – mávání přes okno, pusa. Pro dítě jsou rituály velmi důležité. Pokud je pravidelně dodržujete, dítě se cítí jistě a nemá strach, že jste na něj zapomněli.

Vždy dítěti říkejte, kdy přijdete (po obědě, po spaní, na zahradu...).

2. týden

Dopolední docházka dítěte do mateřské školy. Odchod před obědem v 11.00 hod. nebo po obědě ve 12.15 hod. Vše záleží na adaptací dítěte a individuální domluvě s třídními učitelkami.

3. týden

Pokud dítě zvládá odloučení od rodičů a adaptaci bez problému, je možné vyzkoušet celodenní docházku. Dítě by odcházelo po spaní, nejlépe ve 14.30 – 14.45 hod.

Pokud si dítě zvyká pomaleji, nespěchejte, potřebuje více času, pokračujte v postupné adaptaci, kterou si domluvíte individuálně s třídními učitelkami.

Není proto vhodnou variantou, aby matka nastupovala do zaměstnání a zároveň nově umisťovala dítě do mateřské školy. Je vhodné první měsíc věnovat pozornost klidné adaptaci dítěte.