Platby a odhlášky v MŠ

Školné: 400 Kč / měsíc

Cena stravy:
  • 32 Kč (děti do 6 let);
  • 33 Kč (děti od 7 let);
  • platby inkasem - nebudou-li platby prováděny včas, nebude moci dítě navštěvovat mateřskou školu!

Postup při odhlašování dětí

Postup při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole:
  • Dítě, které se nedostaví v pondělí do mateřské školy, bude automaticky na celý týden odhlášeno. Pokud dítě chcete přihlásit na úterý či jiný den v týdnu, je nutné zavolat na mobil vedoucí kuchyně 602 246 346 nebo napsat SMS a dítě přihlásit.
  • Dítě není po jednodenní neomluvené absenci automaticky odhlašováno. Je nutné jej odhlásit na mobil 602 246 346.

Při předem známé nepřítomnosti dítěte zákonný zástupce omluví dítě den předem:
  • písemně do sešitu odhlášek v šatnách dítěte do 12 hodin;
  • telefonicky na mobil 602 246 346 (včetně SMS);
  • přes on-line formulář na webu mateřské školy.

V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz, a proto se nemůže účastnit vzdělávání, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost mateřské škole bez zbytečného odkladu.

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci pouze za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně oběd do jídlonosičů (od 11.00 do 11.30 hodin).