Informace k přerušení provozu mateřské školy po 28. 3. 2021

Vážení rodiče,

i nadále pokračuje přerušení provozu mateřské školy.

Další informace budou zveřejněny do 12. 4. 2021.

Děkujeme

Přerušení provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen 2021

Vážení rodiče,

s časovým předstihem si Vás dovolujeme informovat, že v termínu 24. 7. - 30. 8. 2021 bude zcela přerušen provoz mateřské školy.

Informace MŠMT k provozu škol od 21. 3. do 28. 3. 2021

Vážení rodiče,

zveřejňujeme aktuální důležité Informace MŠMT k provozu škol od 21. 3. do 28. 3. 2021.

Jarní inspirace pro rodiče dětí II.

Vážení rodiče,

paní učitelky a asistentky pedagoga pro Vás připravily náměty s jarní tematikou.

Uzavření MŠ pokračuje

Vážení rodiče,

i nadále pokračuje uzavření mateřských škol a základních škol.

Povinná školní docházka - odklad

Vážení rodiče,

plní-li Vaše dítě povinné předškolní vzdělávání, upozorňujeme Vás, že následná povinná školní docházka, začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky.