Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 - aktualizováno

Zveřejňujeme informace týkající se zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

Snížení školného v březnu 2020

Rozhodnutí o snížení základní částky úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Mjr. Nováka 30 v měsíci březnu 2020.

Žádost o ošetřovné - potvrzování tiskopisu

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření MŠ od 19. března 2020 Vám sdělujeme způsob a průběh potvrzování tiskopisu Žádost o ošetřovné.


Uzavření provozu mateřské školy

Vážení rodiče,

oznamujeme, že Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 2374/RMOb-Jih/1822/19 ze dne 17. 3. 2020 rozhodla o uzavření mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, a to s účinností od 19. 3. 2020 do odvolání.

Zápis do 1. ročníku ZŠ - odloženo

Vážení rodiče,

v návaznosti na mimořádná opatření, která byla přijata v souvislosti se šířením koronaviru, Vám sdělujeme, že původně plánovaný termín zápisu do 1. ročníku ZŠ byl odložen.

Aktuální informace k provozu MŠ

Vážení rodiče,

mateřská škola zůstává v provozu pro zaměstnané rodiče dětí. Žádáme zákonné zástupce dětí, kterým to rodinná situace umožňuje (maminky na mateřské a rodičovské dovolené, rodiče momentálně nezaměstnané apod.), aby děti ponechali po dobu karantény doma.

Provoz mateřské školy

Vážení rodiče,

naše mateřská škola zůstává i nadále v provozu. Opakovaně Vás žádáme, abyste do MŠ nepřiváděli děti s příznaky onemocnění (nachlazení, rýma, opary apod.).

Kroužky - zrušeno

Vážení rodiče,

z důvodu aktuálně vyhlášených opatření proti šíření koronaviru Vám sdělujeme, že všechny kroužky v mateřské škole budou do odvolání zrušeny.

Mateřská škola zůstává v provozu bez omezení.

Mateřská škola bude v provozu

Vážení rodiče,

z důvodu aktuálně vyhlášených opatření proti šíření koronaviru Vám sdělujeme, že naše mateřská škola bude v provozu bez omezení.

iPady - první seznámení

Jak proběhlo první seznámení dětí s novými školními tablety Apple iPad, které jsme pořídili v rámci projektu Šablony II? Děti skvěly zvládly základní ovládání iPadů, vzájemně si pomáhaly a hned se pustily do jednoduchého programování v aplikaci ScratchJr.

Lyžařský kurz 2020

Celý týden probíhal pro zájemce z naší mateřinky lyžařský kurz. Kurz se konal již tradičně každý den v dopoledních hodinách v areálu střediska Vaňkův kopec.

Zimní radovánky na Vaňkáči

Přestože to venku vypadá už na jaro a teploty se pohybují kolem deseti stupňů, na Vaňkově kopci se dá díky umělému zasněžování stále ještě jezdit. Ve čtvrtek 5. března 2020 jsme si tedy vzali sáňky, boby, lopaty a vyrazili si zimní radovánky ještě naposledy pořádně užít.

Informace ke koronaviru

Vážení rodiče,

v souvislosti s doporučením Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava a pokyny Krajské hygienické stanice k eliminaci hrozeb způsobených koronavirem  Vás žádáme o spolupráci: