Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 - aktualizováno

Zveřejňujeme informace týkající se zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

Zápis do mateřské školy bude probíhat od 2. května 2020 do 16. května 2020 pouze elektronicky odeslanou žádostí o přijetí s přílohami:

  • datovou schránkou (ID datové schránky:  8demdt6)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na info@zslukasove.cz (nestačí obyčejný e-mail)

Žádost o přijetí můžete také odeslat poštou na adresu Mjr. Nováka 30, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

V krajním případě lze žádost o přijetí podat osobně (bez dětí) v pondělí 11. května 2020 a v úterý 12. května 2020 od 8:00 hodin do 15:30 hodin u vstupních dveří do budovy MŠ.

Prosíme o pečlivé vyplnění veškerých údajů na obou stranách žádosti o přijetí.

Přílohy:
  • kopie rodného listu dítěte
  • doložení řádného očkování dítěte (prohlášení + kopie očkovacího průkazu)


Očkování:
  • Letos kvůli koronavirové situaci není nutné osobně praktického lékaře navštívit.
  • Postačí prohlásit, že je dítě řádně očkováno, a doložit kopii očkovacího průkazu (tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání).

Vzor prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.XX.XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce:

Pokud dítě není očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře a vyžádá si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Požadují-li rodiče zařazení do logopedické třídy, sdělí tento požadavek u zápisu (doporučení lékaře a doporučení logopeda s sebou).

Ke stažení:

Další informace k zápisu dětí do mateřské školy Vám sdělí:

Mgr. Zdeňka Ivanská, zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání