Snížení školného v březnu 2020

Rozhodnutí o snížení základní částky úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Mjr. Nováka 30 v měsíci březnu 2020.

Rada Městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 2374/RMOb-Jih/1822/19 ze dne 17. 3. 2020 rozhodla o uzavření MŠ zřízených MOb Ostrava-Jih, a to s účinností od 19. 3. 2020 do odvolání.

Vzhledem k této skutečnosti snižuji na základě přílohy organizačního řádu č. 32: O stanovení výše úplaty v MŠ základní částku úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Mjr. Nováka 30 v měsíci březnu 2020 na 200,-- Kč.

Poměrná část z uhrazené úplaty stanovené kalkulací ve výši 400,-- Kč (tj. 200,-- Kč) bude využita jako záloha při opětovném otevření MŠ po ukončení mimořádných protiepidemiologických opatření.

V Ostravě, 25. 3. 2020

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka