Jak děti z mateřinky, šly pěšky městem...

Děti, paní učitelky a paní asistentky se zapojily s plným nasazením a energií do aktivit, spojených s celorepublikovou výzvou "Pěšky do školy - pěšky městem".

Cestujeme za poznáním do Olomouce

Historicky unikátní stavba z doby Františka Josefa I., interaktivní muzeum vědy, pro všechny věkové kategorie, bohaté expozice, akční animátoři, digitální planetárium, pokusy, experimenty a pohádkoví strážci poznání.To vše je Pevnost poznání v Olomouci!

Mezinárodní den neslyšících a pečení jablíčkových sušenek u Berušek

Děti ze třídy Berušek v měsíci září, díky paní učitelkám Simoně, Míše a asistentce Hance, prožily zajímavé zkušenosti. Společně zapojily děti do činností nejen zrakem, sluchem a hmatem, ale děti se potěšily také chutí.

Informace k provozu MŠ 27.9. - 1.10.2021

Vážení rodiče, sdílíme informace, k provozu mateřské školy v týdnu od 27.9.2021 do 1.10. 2021 (včetně). Od pondělí budou všechny děti z logopedických tříd, sloučeny ve třídě Žabičky. Důvodem jsou nutné opravy odpadů na bloku "A".

Pěšky do školy - pěšky městem

Milí rodiče a přátelé naší mateřinky,

od 16.9.2021 do 22.9.2021 se zapojíme do celostátní výzvy "Pěšky do školy - pěšky městem".

Aktuální termíny a akce

Vážení rodiče,

zveřejňujeme přehled aktuálních akcí a termínů.