Jak děti z mateřinky, šly pěšky městem...

Děti, paní učitelky a paní asistentky se zapojily s plným nasazením a energií do aktivit, spojených s celorepublikovou výzvou "Pěšky do školy - pěšky městem".

Děti společně vytvořily stonožku, věnovaly pozornost místům v okolí mateřské školy, která pro ně mohou být nebezpečná. Jsou spojena například s vysokou frekvencí automobilů, nebo jsou úseky pro děti nebezpečné, protože v nich nejsou vyznačena místa pro bezpečné přecházení. A nejen to. Aktivně se zapojily také paní kuchařky z naší školní kuchyně, Vlastička, Jana a Petra, které poslední den realizace projektové aktivity, pro děti připravily dobroty pro piknik se zdravou svačinkou...

Naše zapojení ocenil také BESIP, který dětem v nadcházejících dnech, připraví malé dárky.

Tak zase za rok, půjdeme společně, pěšky do školky, pěšky městem!

Všem, kteří se na aktivitách podíleli, patří velký dík!

Mgr. Lenka Polášková