Celé Česko čte dětem - projektO projektu:

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání tvoří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst"Stačí 20 minut denně. Každý den.

Celé Česko čte dětem bylo založeno v roce 2006.Více než 4.000 škol, školek, knihoven, rodinných a mateřských center, měst, obcí, nemocnic či jednotlivců se  přihlásilo k myšlence o důležitosti předčítání dětem. 

Celostátní kampaň a stejnojmennou organizaci podporuje více než 80 známých osobností ze světa kultury a sportu. Jsou to například: Zdeněk Svěrák, Alena Ježková, Barbora Špotáková, Jan Hřebejk, Petr Nárožný, Aneta Langerová, Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, skupiny Nebe, MIRAI a další

Co přináší pravidelné čtení dítěti?

-uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte; 

-vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem; 

-podporuje psychický rozvoj dítěte; 

-posiluje jeho sebevědomí; 

-rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování; 

-formuje čtecí a písemné návyky; 

-učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému; 

-rozvíjí představivost; 

-zlepšuje soustředění, uklidňuje; 

-trénuje paměť; 

-přináší všeobecné znalosti; 

ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole; 

-učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla; 

-rozvíjí smysl pro humor; 

-je výbornou zábavou; 

-zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači; 

-je to únik od nudy, neúspěchů a problémů; 

-chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury; 

-je prevencí patologických jevů; 

-formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život; 

-je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.
   

Plán aktivit:

červen 2021

Týden čtení dětem

1.6. - 4.6.2021

říjen 2021

Maminka a tatínek předčítá dětem ve školce

Termín bude upřesněn.

prosinec 2021

Vánoce ve školce - vánoční dílny a sbírka dětských knih pro nemocnici

Termín bude upřesněn.