Aktuální informace k provozu MŠ

Vážení rodiče,

mateřská škola zůstává v provozu pro zaměstnané rodiče dětí. Žádáme zákonné zástupce dětí, kterým to rodinná situace umožňuje (maminky na mateřské a rodičovské dovolené, rodiče momentálně nezaměstnané apod.), aby děti ponechali po dobu karantény doma.

  • Při provozu MŠ jsou dodržena veškerá mimořádná opatření týkající se počtu osob, které mohou být společně na jednom místě.
  • Děti budou při příchodu do MŠ předávány rovnou p. učitelce, do budovy MŠ nemají povolený vstup jiné osoby.
  • Potvrzení o ošetřovném pro rodiče dětí MŠ v tuto chvíli nelze vydat, MŠ Mjr. Nováka zůstává v provozu pro děti zaměstnaných rodičů.
  • Veškerou komunikaci vyřizujeme elektronicky a telefonicky.

Žádáme všechny zákonné zástupce, aby při příchodu do MŠ důsledně používali roušku nebo jinou ochrannou pomůcku k zakrytí úst a nosu.

Nepřivádějte prosím do MŠ děti nachlazené a jinak nemocné!

Děkujeme a přejeme v této mimořádné situaci všem hodně sil.

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy