Informace ke koronaviru

Vážení rodiče,

v souvislosti s doporučením Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava a pokyny Krajské hygienické stanice k eliminaci hrozeb způsobených koronavirem  Vás žádáme o spolupráci:

1. Pokud jste s dětmi pobývali v rizikových oblastech se zvýšeným výskytem nákazy (Itálie, Jižní Korea, Čína…), neposílejte děti do MŠ preventivně po dobu 14 dnů od návratu a ponechte je v domácí karanténě.

2. V případě návratu z rizikové oblasti omezte kontakty s ostatními lidmi na minimum a ihned informujte vedení školy telefonicky nebo mailem! Návrat z těchto rizikových oblastí také ihned ohlaste také Krajské hygienické stanici v Ostravě na tísňovou linku 112.

3. Vstup dalších osob do prostor mateřské školy a školní jídelny MŠ bude omezen na nezbytné minimum.

Nepožadujte prosím po zaměstnancích vstup do prostor MŠ a ŠJ MŠ a zákaz respektujte!

Děkujeme za respektování uvedených doporučení.

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy