Povinná školní docházka - odklad

Vážení rodiče,

plní-li Vaše dítě povinné předškolní vzdělávání, upozorňujeme Vás, že následná povinná školní docházka, začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky.

Pokud zvažujete odklad povinné školní docházky, je nutné včas kontaktovat školské poradenské zařízení, tedy pedagogicko-psychologickou poradnu, nebo speciálně pedagogické centrum s žádostí o odklad povinné školní docházky.

V případě, že budete požadovat, aby Vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu i ve školním roce 2021/2022, je nutné doložit v mateřské škole do konce měsíce května 2021 vyjádření školského poradenského zařízení o odkladu školní docházky.

Odklad školní docházky je možný pouze jednou.

Pokud si nejste v případě postupu žádosti o odklad školní docházky jisti, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.

Mgr. Lenka Polášková