Kontakty

Mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové

Řízením mateřské školy pověřena:

Vedoucí školní jídelny pro mateřskou školu:

Mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové je součástí - odloučeným pracovištěm: