Kontakty

Mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové

Zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání:

Vedoucí školní jídelny pro mateřskou školu:

Mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové je součástí - odloučeným pracovištěm: