Kontakty

Mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové


Zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání:

Vedoucí školní jídelny pro mateřskou školu:


Mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové je součástí - odloučeným pracovištěm: