Informace k uzavření mateřské školy a čerpání ošetřovného na děti do 10 let

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
 • dětí v mateřské škole,
 • dětí v přípravné třídě,
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
 • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. -ročníků základní školy,
 • dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
 • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických - případech v provozu.

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne. Zákonné zástupce dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, budeme v tomto směru v následujícím týdnu informovat.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních.

Základní informace k čerpání ošetřovného:
 • Zákonný zástupce může čerpat po dobu uzavření mateřské školy ošetřovné.
 • Ošetřovné může čerpat pouze jeden ze zákonných zástupců, nikoli však v situaci, kdy čerpá rodičovský příspěvek.
 • Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování dítěte do 10 let.
 • Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění (je třeba účast na nemocenském pojištění v měsíci sociální události anebo po tři měsíce předcházející měsíci vzniku sociální události).
 • O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce dubna za měsíc březen 2021.

Mateřská škola žádné tiskopisy nevydává.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě naleznete TADY (včetně podrobné metodiky k vyplnění).

Máte-li jakýkoli dotaz, napište nám e-mail: lenka.polaskova@zslukasove.cz.

Mgr. Lenka Polášková