Spolupráce se speciálně pedagogickým centrem při včasném odhalení logopedických vad a poruch u dětí

Vážení rodiče, v termínu 22. 2. - 26. 2. 2021 proběhne v naší mateřské škole depistáž speciálním pedagogem ze Speciálně pedagogického centra Kpt. Vajdy v Ostravě.

Depistáž je zaměřena na včasné zachycení logopedických vad a poruch a následnou péči v logopedické třídě.

Logopedická třída má nesporné výhody, například: snížený počet dětí, možnost individuálního přístupu třídních učitelek nebo pružnou a otevřenou komunikaci s rodiči o pokrocích dítěte.

Pokud Vaše dítě logopedickou třídu nenavštěvuje a měli byste zájem o nezávaznou konzultaci k depistáži i zařazení Vašeho dítěte do logopedické třídy, obracejte se do 19. 2. 2021 na zástupkyni ředitelky pro předškolní vzdělávání, Mgr. Lenku Poláškovou.

Děkujeme Vám