Informace o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,

na základě usnesení č. 3312/RMObM-JIH/1822/27 ze dne 21. 9. 2020 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bylo na základě projednání rozhodnuto o přerušení provozu MŠ Mjr. Nováka 30, a to ve dnech 3. 2. 2021 – 12. 2. 2021.

Dle Metodického pokynu MZ ČR č.j. 60117/2009/OVZ Postup při uzavírání škol z důvodů zvýšené nemocnosti a vzhledem k epidemiologické situaci v kraji doporučila  uzavření MŠ na výše uvedenou dobu i KHS MSK.

Vzhledem k této skutečnosti snižuji výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v měsíci únoru 2021 na 200 Kč.

V Ostravě-Hrabůvce dne 2. 2. 2021

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy