1. setkání rodičů s odborníkem

V rámci projektu „Šablony 2017 – 2019“ (registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004636) Vás zveme na setkání s ing. Marcelou Cackovou, lektorkou pro oblast školního stravování.

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

„Stravování dětí v předškolním zařízení - Chceme zdravé děti, naučme je zdravě jíst."

Termín: 7. listopadu 2017 v 15:30 hodin

Místo: MŠ Mjr. Nováka 30, třída Bob a Bobek (1. budova, 1. patro)

Program:
  • Informace o platné legislativě a pravidlech školního stravování
  • Co je tzv. „spotřební koš“
  • Nutriční a hygienická doporučení pro školní stravování
  • Jídelníček a kvalita stravování v MŠ
  • Diskuze – co Vás zajímá, konkrétní dotazy a odpovědi