Organizace provozu MŠ a hygienická opatření

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o provozu a opatřeních spojených s prevencí šíření infekčních chorob.

  • Máme maximální snahu zachovat provoz mateřské školy bez omezení. Zdvořile Vás žádáme, abyste při vstupu do prostor mateřské školy používali ochranu úst a nosu, používejte prosím také dezinfekci, která je Vám k dispozici u vchodových dveří.
  • V mateřské škole setrvávejte po nezbytně nutnou dobu určenou k předání či vyzvednutí dítěte.
  • Z důvodu povinnosti mateřské školy předcházet šíření infekčních chorob, která vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví), není tedy možné, aby do kolektivu byly přijaty děti s projevy infekčního onemocnění, jako je rýma, kašel, průjem, zvracení, nebo teplota nad 37 stupňů.
  • V případě těchto projevů třídní učitelky kontaktují zákonné zástupce dětí, kteří zajistí vyzvednutí dítěte.

Děkujeme za Vaše pochopení.

V případě dotazů se můžete obracet na Mgr. Lenku Poláškovou, pověřenou řízením MŠ (mobil: 734 310 070).