Provoz mateřské školy od 12.4.2021

Vážení rodiče, sdělujeme informace k provozu mateřské školy od pondělí 12.4.2021. Provoz mateřské školy, bude významně ovlivněn požadavky, vyplývajícími z nařízení MZ:


- Děti budou rozděleny do samostatných skupin, v maximálním počtu 15 dětí.
- Jmenné seznamy dětí a jejich rozdělení budou k dispozici v pondělí 12.4.2021, v budově MŠ.
- Skupiny se nachází v bloku "A", ve třídách Berušky, Sovičky, Motýlci a Žabičky.
- V mateřské škole bude dostatek orientačních bodů a informací.
- Blok "B", třídy Koťátka a Medvídci, jsou od 12.4.2021 třídami určenými pro testování dětí a to do odvolání. Tyto třídy jsou prostorem, se zvýšeným hygienickým režimem.
- V mateřské škole bude realizováno testování dětí 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek a to od 7:00 hodin do 10:30 hodin.
- Testování se může účastnit s dítětem pouze jeden zákonný zástupce či osoba pověřená písemně, zákonným zástupcem dítěte.
- Testování je povinné pro všechny děti, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
- Do kolektivu mateřské školy může být přijato pro prezenční výuku pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému testování a nevykazuje známky infekčního onemocnění.
- V případě záchytu covid-pozitivního jedince, v kolektivu MŠ, bude od čtvrtka 15.4. 2021 stanovena karanténní opatření, na dobu 14 dní celé skupině, do které dítě docházelo, včetně pedagogických a nepedagogických pracovníků.
- Zákonní zástupci, včetně dětí, jsou povinni mít ochranu úst a nosu v průchozích prostorách MŠ, při příchodu i odchodu.
- V rámci náplně výchovně - vzdělávací činnosti, se pedagogové soustředí maximálně na aktivity usnadňující přechod dětí z MŠ do ZŠ.
- V případě vhodných klimatických podmínek budou preferovány aktivity a činnosti v exteriéru.
- Zařadíme při pobytu venku také pohybové činnosti, cvičení, zvyšování fyzické odolnosti dětí.

Upozorňujeme rodiče dětí, že ve dnech, kdy bude realizováno testování dětí, je nutné vzít na zřetel, že bude docházet k časové prodlevě, při vstupu do mateřské školy. Máme omezené personální a provozní možnosti testovacích kapacit a může tedy docházet k situacím, kdy rodič bude muset vyčkat s dítětem na uvolnění testovací kapacity, před budovou MŠ.

V případě dotazů se na nás kdykoliv obracejte.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Lenka Polášková