Upozornění pro rodiče dětí - odklad školní docházky

Vážení rodiče, opětovně si Vás dovolujeme upozornit, že zákonný zástupce, který požaduje u dítěte zajištění místa v mateřské škole, od září 2021, má povinnost doložit mateřské škole doklad o odkladu školní docházky, vydané školským poradenským zařízením, konkrétně pedagogicko - psychologickou poradnou.

Do pedagogicko - psychologické poradny, se zákonný zástupce objednává na vyšetření školní zralosti sám.

Po absolvování zápisu do základní školy, dokládá také kopii vyjádření o odkladu školní docházky, ze strany základní školy.

Vyšetření školní zralosti je v případě požadavku o odklad školní docházky, povinné u všech dětí, které nenavštěvují logopedické třídy.

Termín dodání dokladu ze pedagogicko - psychologické poradny, je duben 2021.

Bez tohoto dokladu nebudeme moci zajistit Vašemu dítěti kapacitu v mateřské škole.

Děkujeme za spolupráci

Mgr. Lenka Polášková