Týden u Soviček ve znamení ochrany přírody a planety Země

Ať je teplo, nebo zima, u Soviček, je to prima...

V předchozím týdnu se ve skupině u Soviček, paní  učitelky Pavla Žáčková a Bc. Anna Trybučková, s dětmi věnovaly aktivitám, jako je sázení semínek a jejich pozorování, malování duhy temperovými barvami, nebo pohybovým činnostem. Zajímavostí byly aktivity zaměřené na ekologii. Děti třídily odpad a věnovaly se poznávání rostlin a bylin. Pozornost byla věnována ekologii a třídění odpadu. 

Děti se do činností zapojovaly zrakem, sluchem, hmatem a čichem.

Ve skupině probíhá také systematická předškolní příprava, která cílí na usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Lenka Polášková