Za včeličkami do Rožnova

Jak Valaši chovali včely - to byl název výchovně vzdělávacího programu v Rožnovském skanzenu, kterého se v úterý 5. června 2018 zúčastnili předškoláci ze tříd Budulínek a Bob a Bobek.

V rámci pořadu věnovaného včelařství se děti dozvěděly zajímavé informace o starších i současných způsobech chovu včel, o neobyčejném životě včelího společenstva a jeho přínosu pro život našich předků.

Ve staré škole si pro nás pan učitel připravil obrázkové čtení, včeličky jsme si prohlédli i pod mikroskopy. Na svačinu jsme pak dostali šálek lipového čaje a chléb s máslem a medem. Nejvíce se dětem líbilo v praktické dílně. Tady si děti vyzkoušely, co obnášela práce dřívějších perníkářů a voskařů, kteří by své řemeslo bez včelích produktů nemohli provozovat. Vlastnoruční výrobky potěšily nejvíce – barevným voskem zdobené svíčky a perníčky z žitného těsta, vytlačované ze starých dřevěných formiček.

Medový den si děti náramně užily a rodiče byli hned u autobusu odměněni medovými pusinkami od svých nejmilejších.

Prohlédněte si fotografie.