Výlet třídy U Krtečka v Poodří

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 jsme se s našimi dětmi vydali na tematicky zaměřený výlet do Poodří, konkrétně k řece Odře a Polaneckým rybníkům.

Děti se seznámily s přírodou v okolí vodních toků a vodních ploch, pozorovaly živočichy a rostliny, pochopily rozdíl mezi vodou stojatou v rybnících a vodou tekoucí v řece.

Na břehu řeky Odry si děti nasbíraly kamínky k výtvarnému tvoření a procvičily si házení do dálky - snažily se přehodit kamenem řeku.

U rybníků děti v dálce pozorovaly labuť sedící na hnízdě, kachny s mláďaty, potápky, volavku. Na hladině rybníka plavala užovka a nad rybníkem se proháněli racci. Chlebem doneseným z domova děti krmily labutího samce, páreček labutí a kachny s mláďaty.

Při zpáteční cestě děti pozorovaly čapí rodinku s mláďaty na hnízdě ve Staré Bělé na křižovatce, kde čápi hnízdí na sloupu el. vedení.

Výlet jsme si velmi užili. Počasí nám přálo, děti byly velmi zvídavé a lačné po zážitcích. Každý nový poznatek, nový vjem či zkušenost s nadšením komentovaly. A ani jim nevadilo, že kus cesty musely šlapat po svých.

Pro velké nadšení si výlet určitě zopakujeme. Musíme se přece přesvědčit, kolik se labutím rodičům vylíhlo mláďátek.

Mgr. Šárka Tomášková

Prohlédněte si fotografie.