Informace k provozu mateřské školy od 10.5.2021

Vážení rodiče, sdílíme informace k provozu škol a školských zařízení, od 10. května 2021, které byly vydány na základě jednání vlády ČR ze dne 3. května 2021:

- Od pondělí 10. května 2021, se v plném rozsahu obnovuje provoz mateřské školy.

- Provozní doba mateřské školy bude nastavena od 6:00 hodin, do 16:30 hodin.

- Děti se vrátí do svých kmenových tříd, ke svým kmenovým, třídním učitelkám. 

- Ranní "scházecí" třída od 6:00 do 7:00 hodin, je třída Sovičky.

- Odpolední "rozcházecí" třída od 15:30 hodin do 16:30 hodin, je třída Medvídci.

- Povinné testování dětí je zcela zrušeno.

- Povinná ochrana úst a nosu u dětí v prostorách mateřské školy je zcela zrušena.

- Mateřská škola bude realizovat provoz zcela bez omezení od 10. května do 23. července 2021 (včetně). 

- V měsíci červnu budeme pouze mapovat zájem rodičů o umístění dítěte v měsíci červenci, abychom připravili provoz, Od 1. července již bude v omezeném režimu zahájena plánovaná rekonstrukce.


Nadále platí tato opatření:

- Dítě, které při příchodu do mateřské školy vykazuje projevy infekčního onemocnění (rýma, kašel, průjem, zvracení,apod.), má právo třídní učitelka odmítnout.

- Pokud dítě v průběhu pobytu v mateřské školy začne vykazovat evidentní projevy infekčního onemocnění, budou zákonní zástupci dítěte neprodleně informováni a jsou povinni dítě v mateřské škole vyzvednout.

- Zákonní zástupci jsou povinni mít ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu v prostorách mateřské školy.


Prosíme Vás, aby jste zohlednili zejména u dětí ve věku 3 a 4 let, že byly dlouhý, časový úsek doma a může se tedy stát, že děti budou mít adaptační obtíže. Přistupujte k jejich umístění do mateřské školy citlivě. Vhodné je například po delší, časové době dítě umístit do MŠ první dva dny  dopoledne, aby se opět adaptovalo na režim, spojený s docházkou do MŠ.


Děkujeme Vám


Mgr. Lenka Polášková