Školné a stravné na červenec 2021

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás na důležité informace týkající se plateb školného a stravného.

V kanceláři vedoucí školní jídelny se hradí v hotovosti stravné a školné na měsíc červenec 2021:

21. června 2021 od 9.00-11.30 a 12.30-14.00.

V dalších dnech dle domluvy – platby musí být uhrazeny nejpozději do 23. 6. 2021.

Na prázdninový měsíc se hradí platby pouze v hotovosti!

Bez úhrady dítě nebude přijato do MŠ na červenec 2021.

Platba za měsíc:

Stravné:

  • počet pracovních dnů x 32 Kč (6leté děti)
  • počet pracovních dnů x 33 Kč (7leté děti)

Školné: 400 Kč / měsíčně

Kontakt - další informace: Petra Martiníková, vedoucí školní jídelny, mobil 602 246 346