Testujeme bezpečně

Nahlédněte společně s námi na průběh testování... Naše mateřská škola realizuje pravidelné testování v prostorách tzv."testovacích tříd". Dodržujeme pravidlo 3 R:  rozestupy, roušky (respirátory), mytí rukou.Pedagogičtí pracovníci používají ochranu úst i nosu, štíty a ochranné rukavice.

Ve třídě je zvýšený hygienický režim.

Ve chvílích, kdy děti čekají na výsledky svého  testu, mají možnost využít stavebnice či připravené hry, na svém testovacím místě.

Pro děti paní učitelky a paní asistentky připravují drobné dárky, které si po testování mohou vybrat a odnést.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Lenka Polášková