Informace k prevenci šíření infekčních chorob v mateřské škole

KONTROLNÍ SEZNAM PŘÍZNAKŮ COVID-19

Pokud dítě, vykazuje známky infekčního onemocnění:

-zvýšenou tělesnou teplotu

-suchý kašel

-dušnost

-zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

-ztrátu chuti a čichu

-bolest v krku

-bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos

-bolest hlavy

Nemůže být do kolektivu mateřské školy přijato. V případě, že dítě začne známky infekčního onemocnění projevovat v průběhu pobytu v mateřské škole, budou kontaktování zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni neprodleně dítě vyzvednout, nebo zajistit vyzvednutí dítěte osobou zmocněnou.

Dovolujeme si informovat Vás, že na základě ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), jsou povinni zákonní zástupci dětí dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni a dále plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy.

V případě onemocnění dítěte infekčním onemocněním, nebo v případě infekční nemoci u člena domácnosti je zákonný zástupce povinen informovat mateřskou školu - ustanovení § 22 odst.2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon).


Mgr. Lenka Polášková