Nové smyslové pomůcky

V lednu 2021 jsme rozšířili naše didaktické pomůcky o smyslový materiál Montessori, se kterým v rámci individuální činnosti budou pracovat naši asistenti pedagoga a školní asistentka.

Také v budoucnu plánujeme rozšíření didaktického materiálu o pomůcky zaměřené na rozvoj koncentrace pozornosti, ruky a oka nebo například zrakové a hmatové percepce.

Pomůcky byly zakoupeny z příspěvků SRPŠ a finančního daru rodičů Matěje Š. 

Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli do fondu SRPŠ.

Prohlédněte si fografie nových smyslových pomůcek.