Seznam registračních čísel přijatých dětí

Zveřejňujeme výsledek zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.