Halloween ve školce 2018

Halloween, svátek, který je úzce spjat s tradicemi a zvyky starých Keltů, nemá v České republice dlouhou tradici. Oblíbily si jej však v poslední době i naše děti.

Na poslední říjnový den si paní učitelky s kuchařkami připravily zajímavé činnosti a aktivity včetně speciálního svátečního menu. Hlavním bodem byly dopolední návštěvy jednotlivých tříd, kde v každé čekalo na děti plnění různých strašidelných a se svátkem spojených dovednostních soutěží a disciplín.

Odpoledne jsme se s dětmi a také už s rodiči přesunuli na školní zahradu, kde halloweenská party pokračovala dalšími disciplínami a hlavně pak stezkou odvahy lemovanou svíčkami a dětmi vykrojenými a vydlabanými okrasnými dýněmi.

Prohlédněte si fotografie (přístupové údaje získají rodiče v MŠ).