Dopravní výchova v MŠ

Ve čtvrtek 27. září 2018 se naše mateřská škola zúčastnila projektu „Dopravní výchova - Besip na dopravních hřištích pro předškoláky“.