Stravné na září 2018

Stravné a školné na září 2018 se platí v hotovosti dne 4. září 2018 od 9.00 - 11.30 a od 12.30 - 14.00 hod.