Přerušení prázdninového provozu

Rada městského obvodu Ostrava-Jih na své 163. schůzi dne 26. 4. 2018 pod č. usnesení 6592/163 schválila přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2018, za předpokladu, že bude zajištěna péče o děti v období přerušení provozu jednotlivých mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih.