Plavecký kurz

Plavecký kurz pro přihlášené děti bude probíhat od 25. dubna do 27. června 2018 v Základní škole a mateřské škole Alberta Kučery Ostrava-Hrabůvka.
  • Třídy Budulínek a Krteček budou odcházet z MŠ v 8.15 hod.;
  • třídy Bobek, Ferda a Rákosníček budou odcházet z MŠ v 9.45 hod.
Zákonní zástupci musí doložit lékařské potvrzení dětí (netýká se dětí, které již absolvovaly lyžařský kurz a školu v přírodě).