3. Odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Zveme vás na setkání s Mgr. Vlastou Koppovou, elementaristkou ZŠ MUDr. Emílie Lukášové, v rámci projektu Šablony 2017-2019.

Téma: Školní připravenost a zralost dítěte

Termín: 6. února 2018 v 15:30 hodin

Program:
  • Informace o platné legislativě k povinné školní docházce
  • Posouzení školní zralosti
  • Zápis do 1. ročníku ZŠ
  • Odklad povinné školní docházky
  • Příprava na povinnou školní docházku v rodině dítěte