Žádost a kritéria přijetí do MŠ

Vážení rodiče,

rádi přivítáme Vaše děti v naší školce.

Pokud se rozhodnete pro naši mateřskou školu, prosíme Vás, abyste nás nejdříve kontaktovali, abychom si mohli společně domluvit přestup do naší školky.

Při přestupu bude nutné vyplnit:


Seznamte se také s:

Kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy.

Pokyny:

 • K zápisu mohou přistupovat rodiče jednotlivě během celého dne, nezáleží na pořadí zapsaných dětí.
 • Celkový zápis je zpracován až po ukončení zápisu všech dětí. Zápis proběhne ve sborovně mateřské školy.
 • O umístění dítěte rozhoduje ředitelka školy.
 • U zápisu není nutná přítomnost dítěte.
 • Předškolní vzdělávání dětí poslední rok před zahájením školní docházky je povinné.
 • Zákonní zástupci předloží u zápisu svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte, v případě rozvodu, pěstounské péče apod. rozhodnutí soudu s nabytím právní moci (razítko soudu).
 • Všechny dokumenty je možné stáhnout z webu MŠ, nebo je vyplnit při samotném zápisu (Žádost o přijetí do MŠ, potvrzení lékaře, GDPR).
 • Ředitelka školy stanoví dle zákona č. 561/2004 Sb. kritéria pro přijímání dětí, kterými se při zápisu řídí.
 • Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo.
 • Seznam přijatých dětí bude vyvěšen pod registračním číslem na budově a webových stránkách MŠ nejpozději do 15 dnů od termínu zápisu. Toto zveřejnění seznamu přijatých dětí v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona nahrazuje oznámení rozhodnutí o přijetí. Proto se rozhodnutí o přijetí nebude doručovat v písemné podobě.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno zákonným zástupcům písemně poštou nejpozději 15 dnů od data zápisu.

Mgr. Kalousková Petra, ředitelka školy