Provozní řád školní zahrady

Z důvodu opravy střech budov MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka je z bezpečnostních důvodů provoz školní zahrady pro veřejnost přerušen od 17. 8. 2020 do 21. 9. 2020.

Provozní řád pro využívání školní zahrady a dopravního hřiště


Mateřské školy Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka

1. Dětské hřiště je určeno pouze pro děti od 2,5 let do 10 let v doprovodu dospělé osoby starší 18 let. Osoby starší 10 let nesmí využívat herní prvky.

2. Uživatelé dětského hřiště jsou povinni respektovat pokyny správce školní zahrady.

3. Veškerou činnost, kterou návštěvníci provozují v areálu dětského hřiště, provádějí na vlastní nebezpečí, bez nároku na odškodnění ze strany provozovatele a majitele objektu!

4. V areálu dětského hřiště je zakázána konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných látek. Taktéž je zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s ohněm. Zákaz nošení ostrých předmětů a skleněných lahví do prostoru školní zahrady.

5. V areálu jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek. Psy, kočky a další domácí zvířata, která by mohla znečistit hrací plochy, není dovoleno do prostoru zahrady vodit.

6. Herní prvky na školní zahradě z důvodu bezpečnosti se nesmějí používat, jestliže jsou herní prvky kluzké, namrzlé neb přehřáté stejně jako kluzký nebo namrzlý terén.

7. Zákaz jízdy na kolech, kolečkových bruslích a skateboardech.

8. Vstup na dětské hřiště je povolen pouze určeným otevřeným hlavním vchodem, nikoliv přes plot.

9. Návštěvníkům je dovoleno pouze využívat prostor zahrady, do jiných prostor MŠ je vstup zakázán.

10. Majetek a vybavení zahrady nesmí být poškozováno, zjištěné závady se oznamují správci.

11. Provozovatel neručí za ztráty osobních věcí a peněz.

12. Otevírací doba pro veřejnost: každý pracovní den (kromě prázdnin) v měsících duben - říjen v době od 16.00 do 18.00 hod.

13. Kontrolou dodržování tohoto provozního řádu je pověřen správce školní zahrady ve spolupráci s Městskou policí Ostrava.

14. Odpovědná osoba: Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

15. Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy.

Porušení provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu zahrady.