Logopedie

Logopedická péče má v naší škole dlouholetou "tradici".

Specifikem těchto tříd je snížený počet dětí. Kapacita je stanovena na maximálně 14 dětí.

Každý den probíhá cílená náprava řeči zaměřená na výslovnost, oromotoriku a fonematický sluch.

Aktivity směřují také k procvičování koncentrace pozornosti, koordinace ruky a oka nebo zrakovou percepci.

Významně je v těchto třídách kladen důraz na individuální přístup ke každému dítěti a spolupráci rodiny, školy a školského poradenského pracoviště.

S dětmi pracují kvalifikovaní učitelé i asistenti pedagoga.