Denní režim

Mateřská škola je v provozu od pondělí do pátku od 6.00 do 16.30 hodin.

Od 6.00 do 7.00 hodin se děti scházejí v Sovičkách a v 7.00 hod. se rozcházejí do tříd v doprovodu svých učitelek.

Po obědě si můžete děti vyzvedávat na svých třídách od 12.30 do 13.00 hodin a odpoledne od 14.30 do 15.30 hodin. Od 15.30 do 16.30 hodin se děti rozcházejí ve třídě U Boba a Bobka.

Prosíme rodiče, aby si své děti z MŠ vyzvedávali včas! Děkujeme.

Denní režim:
 • 6.00-7.00: scházení dětí ve třídě Soviček, ranní hry dle výběru dětí
 • 7.00-8.55: ranní hry, jazykové chvilky, smyslové hry, skupinová práce, individuální práce s dětmi, komunikativní kruh, cvičení (v logo třídách probíhají individuální nebo společná logopedická cvičení)
 • 8.55-9.15: hygiena, svačina
 • 9.15-9.45: didakticky zaměřené činnosti dle třídního vzdělávacího plánu, skupinové aktivity
 • 9.45-11.45: pobyt venku, v případě nepříznivého počasí náhradní činnosti (stupeň ovzduší je kontrolován každý den)
 • 11.45-12.30: hygiena, oběd
 • 12.30: odchod dětí, které jdou po obědě domů
 • 12.30-14.00: hygiena, odpočinek dětí, společná četba, spánek na lehátku s individuální dobou vstávání (dětem s menší potřebou spánku jsou nabídnuty hry a jiné klidové činnosti)
 • 14.00-14.15: hygiena, odpolední svačina
 • 14.15-15.30: odpolední zájmové činnosti, individuální činnosti s dětmi
 • 15.30-16.00 rozcházení dětí na třídě U Boba a Bobka