Denní režim

Denní režim je rámcový, s přihlédnutím k věkovým a individuálním specifikům dětí.

Pedagogové volí primárně:
 • prožitkové učení;
 • kooperativní učení;
 • situační učení;
 • sociální učení.

Předškolní výchova a vzdělávání odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Rámcový denní režim je nastaven takto:
 • 6:00 – 7:00
  • Scházení dětí ve třídě Sovičky, budova A, přízemí.
 • 7:00 – 8:00
  • Doba, kdy jsou děti již ve svých kmenových třídách.
  • V uvedeném čase probíhají zejména:
   • spontánní činnost a aktivity;
   • nabídka aktivit a činností dle Třídních vzdělávacích programů;
   • individuální činnost.
 • 8:30 – 9:00
  • Čas určený k ranní rozcvičce, hygieně a dopolední přesnídávce.
 • 9:00 – 10:00
  • Hlavní vzdělávací činnost:
   • didakticky zaměřené hry;
   • individuální, skupinové, frontální aktivity a činnosti;
   • výtvarné, hudební, dramatické, pracovní, literární, jazykové chvilky.
 • 10:00 – 11:30
  • Pobyt venku (procházky a pobyt na zahradě mateřské školy)
  • Poznámka: V případě příznivého počasí, klimatických podmínek a rozptylových podmínek může být hlavní vzdělávací činnost realizována v exteriéru.
 • 11:30 – 12:00
  • Hygiena, oběd, příprava k odpolednímu odpočinku:
   • při obědě třídní učitelky dbají na samostatnost dětí v rovině stolování;
   • pro všechny děti je povinný odpočinek, v minimálním rozsahu 20 minut.
 • 12:00 – 14:00
  • Odpolední odpočinek:
   • poslech pohádek;
   • předčítání pohádek.
 • 14:00 – 14:30
  • Hygiena dětí, odpolední svačina (postupně vedená).
 • 14:30 – 15:30
  • Odpolední aktivity:
   • výchovně-vzdělávací aktivity;
   • volné kreslení;
   • spontánní hry a činnosti;
   • námětové hry.
 • 15:30 – 16:30
  • Odpolední rozcházení dětí ve třídě Berušky, přízemí budova A.


Denní režim může být pozměněn v těchto případech:
 • účast dětí na školním výletě;
 • situace spojená s Nařízením Vlády České republiky a jiných dotčených orgánů státní správy, které ovlivňují režim a provoz zařízení předškolní výchovy a vzdělávání;
 • personální omezení;
 • lyžařský a plavecký výcvik;
 • programy pro rodiče;
 • nevhodné / vhodné klimatické a rozptylové podmínky;
 • individuální potřeby dětí, zejména dětí v adaptačním režimu a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.